Lempelse af regler: Det skal være nemmere at bygge store butikker i København

Ændringerne gør, at der oftere kan blive bygget store butikker, uden der skal tages politisk stilling til det inden. Socialdemokratiet i København mener, at de nye regler sikrer, at butikkerne i højere grad kan konkurrere med nethandlen. Når detailhandlen i dag etablerer nye butikker, er det i stigende grad i form af større forretninger.

”Det er nødvendigt, at vi får en butiksstruktur, der lever op til de krav, som både københavnerne og detailhandlen har i dag,” siger Socialdemokratiets gruppeformand, Lars Weiss, der understreger, at reglerne kun lempes i visse områder af København.

03.11.2018 dr.dk, Marcel Mirzaei-Fard

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har lempet reglerne for, hvor mange af de helt store butikker, der må være i København.

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk