Lejere risikerer at betale dobbelt: – Det er misbrug af penge

Danske Lejere mener, at udlejere misbruger de penge, der er afsat til at sikre løbende renovering af landets lejeboliger. Danske Lejere har nu rettet henvendelse til Grundejernes Investeringsfond, som administrerer pengene. Ifølge Jørgen Dyrholm Jensen, driftschef hos Danske Lejere, kan den manglende kontrol med pengene føre til ulovlige huslejestigninger. Han mener, at det kræver en lovændring, hvis der skal styr på udlejernes brug af fondsmidlerne.  

“Alle betaler ind til vedligeholdelses-konti, så når penge fra de konti også bruges sammen med forbedring af enkeltlejemål, så påvirker det huslejen i en § 5.2 fastsættelse, siger han.

EjendomDanmark mener ikke, at der foregår et misbrug med fondsmidlerne i dag. Pengene må slet ikke må bruges på renovering, men kun vedligeholdelse, siger juridiske direktør i EjendomDanmark, Morten Østrup Møller:

“Udlejers pligt til at vedligeholde er ultimativ, så udlejer kan ikke undgå at vedligeholde lejemålene. Derfor har det ikke indflydelse på en ny husleje, som skulle fastsættes efter en renovering og ved en ny indflytning. (..) Hvis man mener, at ens leje i det tilfælde er sat for høj, så har vi huslejenævnet til at håndtere de sager.”

22.08.2019, a4nu.dk, Lars Granerud

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk