Generationsskifte af ejendomme

Hvad der nærmere forstås ved ’en andel af en erhvervsvirksomhed’, har Landsskatteretten taget stilling til i en ny afgørelse. (…)

I den omtalte landsskatteretssag drejede spørgsmålet sig om overdragelse af fast ejendom. (…) Den erhvervsdrivende ønskede at overdrage et lejlighedskompleks på 114 ejerlejligheder/garager til sine børn i lige sameje. Alternativt ønskede han at overdrage 57 udvalgte ejerlejligheder/garager af det pågældende lejlighedskompleks til hver af sine to børn.

(…) Landsskatteretten vurderede, at det var muligt at overdrage de 114 ejerlejligheder/garager, det vil sige den samlede ejendom med succession. Det var derimod ikke muligt at udvælge 57 af ejerlejlighederne/garagerne.

(…) Det er imidlertid vigtigt at lægge mærke til, at der var tale om virksomhed med køb og salg af ejendomme. En udlejningsejendom, som ejes som et investeringsobjekt, betragtes som en erhvervsvirksomhed, men det er typisk ikke muligt at overdrage en sådan udlejningsvirksomhed med succession.”

07.11.2018 Berlingske, 4. sektion Ejendomme, side 8, Søren Lehmann (advokat og partner i Bruun & Hjejles firma afdeling for fast ejendom)

”For at der kan ske succession, skal der være tale om overdragelse af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder.

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk