Boligudvikler til politikere: Inkludér byggebranchen i den nye klimalov

Forhandlingerne om landets første klimalov i Klima- Energi- og Forsyningsministeriet er i gang. Regeringen har præsenteret 13 nye klimapartnerskaber, som skal føre vej mod målet om en 70 procent CO2 reduktion i 2030. Byggebranchen skal inddrages, når politikerne forhandler klimalov, så der i fællesskab kan blive skabt standarder og incitamenter for grøn omstilling, fortæller stifter og partner i NREP, Rasmus Nørgaard. Det er på baggrund af, at energiforbruget i bygninger står for 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark.

20.11.2019 Altinget.dk, Rasmus Nørgaard (Stifter og partner i NREP)

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Pensionskasser: Vi er ikke Blackstone. Og vi har en ide

Landets pensionskasser prøver nu at distancere sig fra kapitalfonde som f.eks. Blackstone, inden der snart kommer et lovindgreb fra Folketinget, som skal hindre investorer i at spekulere alt for aggressivt i ældre lejeboliger og sætte huslejerne op til det dobbelte eller mere. Pensionskasserne har henvendt sig til Kaare Dybvad Bek (S), med et forslag om, hvordan man burde ændre boligreguleringsloven,

”Man bør indrette lovgivningen sådan, at man kun kan bruge paragraf 5.2, hvis man også ser sig selv som udlejer over en længere årrække og ikke bare er en spekulant, der laver fupmoderniseringer og efter kort tid sælger ejendommen igen,” siger administrerende direktør hos P+, et administrationsfællesskab for JØP og DIP, Søren Kolbye Sørensen.

20.11.2019 Politiken, Samfund, side 5, Flemming Christiansen

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Lejernes LO om Dybvads indgreb mod Blackstone: Det er slet ikke nok

S-boligminister Kaare Dybvad Beks løsningsmodel for boligreguleringsloven møder modstand fra Lejernes Landsorganisation.

”Det, som præsenteres, er i det store hele ligegyldigt for lejeren, (…) Det er selvfølgelig fint at styrke huslejenævnene, så der kommer kortere behandlingstider, men i virkeligheden er der brug for, at loven ændres. Nævnene handler jo ud fra loven, så det er der, den store forandring ligger,” siger chefjurist hos Lejernes Landsorganisation, Anders Svendsen, som var med i den politiske ekspertgruppe, som skulle undersøge mulighederne for paragraf 5,2.

20.11.2019 Berlingske, Business, side 8, Didde Venzel Lindholdt

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Pensionskasser advarer politikere

Efter boligministeren har startet forhandlingerne om en mulig ændring i boligreguleringsloven, advarer flere pensionskasser nu om, at en ændring i loven kan give konsekvenser. Det er på baggrund af, at en del af pensionskassernes ejendomsinvestering ligger i de pågældende 5.2-ejendomme, og ifølge administrerende direktør i PKA, Peter Damsgaard Jensen, kan det give konsekvenser for byfornyelsen i København.

20.11.2019 Børsen, Ejendomme, side 2

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

1200 boligejere slipper billigere fra skattechok

Myndighederne skulle egentlig opkræve boligskat ti år tilbage i tid fra borgere, der pga. fejl ikke har betalt. Men det bliver kun tre år, lyder aftale. På den ene side har man som borger ansvar for at tjekke sine skatteoplysninger. På den anden side er det urimeligt, hvis en fejl hos skattevæsenet skal ende med regninger for ti års manglende boligskat, lyder kritikken.
Efter månedsvis af diskussioner er et politisk flertal på Christiansborg nået frem ti len afvejning af de to hensyn. Resultatet er blevet, at de 1200 skatteborgere vil blive afkrævet op til tre års ejendomsværdiskat.

19.11.2019 Børsen, Sine Furbo Vestergaard, Politik, side 22

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

I 80erne var Vesterbro ”det argeste lort”

I kølvandet på udenlandske investorers indtog på det københavnske boligmarked har Berlingske sat fokus på paragraf 5, stk. 2. og baggrunden for loven, som blev indført tilbage i 1996 af den socialdemokratiskledet regering og venstrefløjen.
Slumkvarteret på Vesterbro var i sin tid bl.a. udgangspunktet for, at man i 1996 valgte at indføre paragraffen. Københavns Kommune og staten smed 60 mia. kr. for at sikre byfornyelse og at få bugt med slummen. Med indførelsen af paragraf 5.2 skånede man statskassen og gav i stedet udlejerne incitament til at investere i renoveringer af lejemål.
Blackstone er blevet kritiseret for at udnytte paragraffen til at vride penge ud af boligmarkedet ved at renovere lejligheder, for dernæst at skrue aggressivt op for priserne. Fremtidsforskeren, Jesper Bo Jensen, frygter tilbagevendende slumforhold, hvis man vælger at afskaffe paragraffen. Udlejerne vil nemlig bruge færre penge på renoveringer, hvis reglerne skærpes.
”Vi kommer til at have en gruppe af borgere, som bor under slumlignende forhold. Allerede nu er der 16.000 lejere på Frederiksberg, Gentofte og i København, som bor i en lejlighed uden toilet, bad eller køkken. Hvis loven ændres, fjerner vi muligheden for, at de mennesker får opgraderet deres lejlighed,” siger han.

18.11.2019 Berlingske, Didde Venzel Lindholdt, Business, side 6

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Paragraf 5, stk. 2 forsvares af idemændene bag loven

Det seneste år har paragraf 5, stk. 2 fået kritik pga. debatten om Blackstone. Kritikere mener, at loven er blevet et smuthul for bolighajer, der vrister store summer ud af lejeres lommer. Nu tager en af lovens idémænd loven i forsvar.
Store dele af den københavnske boligmasse var i 1990erne forsømt med petroleumsovne og uden bad, og enten skulle staten eller private udlejere bruge penge på at modernisere. Politikerne valgte det sidste, og indførte paragraf 5, stk. 2, som blev en incitamentsordning, så udlejere via renoveringer kunne løfte deres huslejeindtægter. Sådan forklarer to af bagmændene bag paragraffen, Ole Løvig Simonsen, daværende S-boligminister i Poul Nyrup Rasmussens regering, og SF’s daværende gruppeformand Steen Gade. Ole Løvig Simonsen siger, at København i dag ville have set anderledes ud uden paragraffen.
“I 1980erne tror jeg, at man kunne tælle kratere i København. Vi havde en boligmasse, som var forsømt i de år, og på det tidspunkt var der ikke mange udlejere, som havde bidt til bolle med at renovere,” siger Steen Gade.

18.11.2019 Berlingske, Didde Venzel Lindholdt, Ejendomme

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Dette Blackstone-indgreb forhandler politikerne om: ”Det er ikke spiseligt for andelshaverne”

Ifølge Berlingske har boligminister Kåre Dybvad (S) præsenteret en løsningsmodel med fokus på skærpet energirenovering, huslejebesparelse og en styrkelse af huslejenævnene. Prisen for andelshaverne er stadig for høj, lyder kritikken. Modellen kan medføre et værditab for udlejningsejendomme og andelsforeninger med valuarvurderinger på ca. 1-7 pct.
Boligordfører Henrik Møller (S) bekræfter oplægget, men påpeger, at der stadig bliver forhandlet om at finde en løsning, hvor andelshavernes tab mindskes.
”Der er stadig lang vej endnu, og vi har stadig en hurdle med værdien på andelsboliger. Det mangler vi stadig at finde en løsning på,” siger han.
Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark påpeger, at indgreb, der mindsker investeringer i renoveringer, vil koste pensionsopsparerne og andelshaverne.
”Men kan man finde reelle løsninger, der styrker huslejenævnene og klogt sikrer incitamenter, der bidrager til kilmarenoveringer, er det naturligvis en bedre vej end at afskaffe eller udhule paragraffen. Til syvende og sidst er det detaljerne, der afgør, om politikerne laver en løsning, der fremmer energirenoveringerne uden at ødelægge økonomien for eksempelvis pensionsopsparerne og andelshavere,” siger Jannick Nytoft.

19.11.2019 Berlingske, Louise Kastberg, Stefan Singh Kailay & Didde Venzel Lindholdt, Business, side 4

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Politisk uenighed om paragraf 5, stk. 2.

Regeringens støttepartier Enhedslisten og SF vil afskaffe paragraf 5, stk. 2, hvilket kan få store konsekvenser for både pensionsopsparerne og andelsboligforeninger, ifølge dén ekspertgrupperapport EjendomDanmark medvirkede i. Boligminister Kaare Dybvad (S) afviser at ville foretage ændringer, der rammer andelshaverne hårdt.
”Det er en meget drastisk løsning at fjerne paragraffen helt. Derfor har jeg også sagt fra starten, at det ikke har været vores ambition. Vi går efter at justere den, for en afskaffelse ville betyde meget store tab for både pensionskasser og i væsentligt større omfang andelsboligforeninger,” siger han til Berlingske.
Ifølge boligordfører Jens Rohde (RV) er udfaldet fortsat usikkert.
”Vi kommer ikke til at være med til at afskaffe den. Men det er også utænkeligt, at der ikke sker noget. Men det er afgørende, at vi ikke straffer pensionsopsparerne eller andelshaverne,” udtaler Jens Rohde.

16.11.2019 Berlingske, Sebastian Persson & Stefan Singh Kailay

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk

Udbuddet af kontorlokaler i København falder – efter et år med stigninger

Nye tal fra erhvervsportalen Ejendomstorvet viser, at København sammen med Sydjylland er de eneste landsdele, som har haft et fald i udbuddet af kontorlokaler det seneste kvartal. Det seneste kvartal har København formindsket antallet af kontorkvadratmeter i udbud med 26.200 kvm. Trods faldet har byen gennem det sidste år haft en stigning på 12.300 kvm. Thor Heltborg, direktør i EDC Erhverv Poul Erik Bech København, forklarer udviklingen.
Stagnationen i priserne har medført, at nybyggeriet er blevet mere attraktivt for lejerne, hvorfor København by i øjeblikket oplever udlejning af en del nybyggeri. Derudover har København nogle store aktørerlejemarkedet, hvilket gør det lettere at få afsat de tomme bygninger. Samtidige bliver de store kontordomiciler opdelt, så de bliver mere fleksible i deres brugbarhed”, siger Thor Heltborg.

15.18.2019 Estatemedia, Søren Duran Duus

Kilde: www.ejendomsforeningen.dk