Indlæg af HERSTED

Pensionskasser advarer politikere

Efter boligministeren har startet forhandlingerne om en mulig ændring i boligreguleringsloven, advarer flere pensionskasser nu om, at en ændring i loven kan give konsekvenser. Det er på baggrund af, at en del af pensionskassernes ejendomsinvestering ligger i de pågældende 5.2-ejendomme, og ifølge administrerende direktør i PKA, Peter Damsgaard Jensen, kan det give konsekvenser for byfornyelsen […]

Lejernes LO om Dybvads indgreb mod Blackstone: Det er slet ikke nok

S-boligminister Kaare Dybvad Beks løsningsmodel for boligreguleringsloven møder modstand fra Lejernes Landsorganisation. ”Det, som præsenteres, er i det store hele ligegyldigt for lejeren, (…) Det er selvfølgelig fint at styrke huslejenævnene, så der kommer kortere behandlingstider, men i virkeligheden er der brug for, at loven ændres. Nævnene handler jo ud fra loven, så det er […]

Pensionskasser: Vi er ikke Blackstone. Og vi har en ide

Landets pensionskasser prøver nu at distancere sig fra kapitalfonde som f.eks. Blackstone, inden der snart kommer et lovindgreb fra Folketinget, som skal hindre investorer i at spekulere alt for aggressivt i ældre lejeboliger og sætte huslejerne op til det dobbelte eller mere. Pensionskasserne har henvendt sig til Kaare Dybvad Bek (S), med et forslag om, […]

Boligudvikler til politikere: Inkludér byggebranchen i den nye klimalov

Forhandlingerne om landets første klimalov i Klima- Energi- og Forsyningsministeriet er i gang. Regeringen har præsenteret 13 nye klimapartnerskaber, som skal føre vej mod målet om en 70 procent CO2 reduktion i 2030. Byggebranchen skal inddrages, når politikerne forhandler klimalov, så der i fællesskab kan blive skabt standarder og incitamenter for grøn omstilling, fortæller stifter […]

Dette Blackstone-indgreb forhandler politikerne om: ”Det er ikke spiseligt for andelshaverne”

Ifølge Berlingske har boligminister Kåre Dybvad (S) præsenteret en løsningsmodel med fokus på skærpet energirenovering, huslejebesparelse og en styrkelse af huslejenævnene. Prisen for andelshaverne er stadig for høj, lyder kritikken. Modellen kan medføre et værditab for udlejningsejendomme og andelsforeninger med valuarvurderinger på ca. 1-7 pct. Boligordfører Henrik Møller (S) bekræfter oplægget, men påpeger, at der […]

Paragraf 5, stk. 2 forsvares af idemændene bag loven

Det seneste år har paragraf 5, stk. 2 fået kritik pga. debatten om Blackstone. Kritikere mener, at loven er blevet et smuthul for bolighajer, der vrister store summer ud af lejeres lommer. Nu tager en af lovens idémænd loven i forsvar. Store dele af den københavnske boligmasse var i 1990erne forsømt med petroleumsovne og uden […]

I 80erne var Vesterbro ”det argeste lort”

I kølvandet på udenlandske investorers indtog på det københavnske boligmarked har Berlingske sat fokus på paragraf 5, stk. 2. og baggrunden for loven, som blev indført tilbage i 1996 af den socialdemokratiskledet regering og venstrefløjen. Slumkvarteret på Vesterbro var i sin tid bl.a. udgangspunktet for, at man i 1996 valgte at indføre paragraffen. Københavns Kommune […]

1200 boligejere slipper billigere fra skattechok

Myndighederne skulle egentlig opkræve boligskat ti år tilbage i tid fra borgere, der pga. fejl ikke har betalt. Men det bliver kun tre år, lyder aftale. På den ene side har man som borger ansvar for at tjekke sine skatteoplysninger. På den anden side er det urimeligt, hvis en fejl hos skattevæsenet skal ende med […]

LA forlader forhandlinger om paragraf 5, stk. 2.

Lørdag morgen har Liberal Alliance meddelt boligminister Kaare Dybvad (S), at partiet trækker sig fra de igangværende forhandlinger om den omstridte paragraf 5, stk. 2. i boligreguleringsloven. Det skriver partiet i en pressemeddelelse, der er imod indgreb af paragraffen. ”Det er nu tydeligt i forhandlingerne, at et flertal i Folketinget ønsker at gennemføre et lovindgreb, […]

Indgreb kan koste andelshavere det meste af værdien

I dén rapport, som et politisk nedsat ekspertudvalg afleverede til boligminister Kaare Dybvad Bek (S) ultimo oktober, blev det slået fast, at en regulering eller afskaffelse af paragraf 5, stk. 2 kan medføre værditab på andelsboligforeningernes ejendomme. Helt slemt kan de gå for andelsforeninger med meget høj gæld, som kan miste hele værdien, ifølge EjendomDanmark […]